Začínáme s WP – Stránky (obsah)

Práce se stránkami je po všeobecném nastavení systému ta nejzákladnější věc. Vaše webové stránky sboru (nebo jiné běžící na systému WP) fungují tak, že zobrazují takový obsah, jaký tam vložíte. Základní obsah vkládáte dvojího druhu … a) máte možnost vytvářet statické „Stránky“ (jejich obsah je stejný, pokud jej nezměníte),

b) nebo můžete vkládat „Příspěvky“. Příspěvky pak jsou vkládané články, které se zobrazují na zvolené (standardně titulní) stránce vzestupně pod sebou (Více k Příspěvkům v samostatném článku).

Práce se Stránkami i s Příspěvky je velmi podobná, liší se jen v možnostech voleb nastavení.

 

Obsah:

Co to tedy Stránky jsou?

Stránky si můžete představit jako jednotlivé dokumenty (např.: dokumenty Word). Když vytváříte novou stránku, tak vytváříte jakoby nový dokument. Když vyplníte obsah a nastavíte vše potřebné, tak kliknete na Publikovat. V tu chvíli se stránka uloží a stane se viditelná pro svět. A kde se zobrazí? Zobrazí se v menu stránek, a to automaticky, pokud vaše téma nemá takové nastavení „menu“, kde stránku musíte přidat ručně (viz následující článek Menu). Pro lepší pochopení obrázky:

Seznam stránek v administraci. Vítejte a články mají svoje speciální nastavení.

Zobrazení stránek v menu. Stránkami vytváříme obsah webu.

 

 

Při vytvoření stránky musíme udělat:

1) Dáme stránce název – ten by měl být ideálně jednoslovný/ krátký

2) Upravíme název trvalého odkazu – jen pokud jsme si zvolili v Nastavení -> Trvalé odkazy, že odkaz je ve tvaru názvu, jinak tento krok přeskočíme.

3) Vložíme obsah – Vídíte lištu s tlačítky a pod ní bílý prostor. Vše, co zde napíšete nebo vložíte, bude obsahem vaší stránky. Tlačítka mají stejné značky, jak jste zvyklí z práce s Wordem. Do stránky jde vložit také mediální obsah (obrázky, videa, audia a soubory ke stažení) k tomu více článek Textový editor.

4) Povolení komentářů – osobně tuto možnost odškrtnu, protože komentáře nechávám povolené jen u článků (příspěvků), tam mají svůj smysl. Trackbacky a pingbacky nechávám vžy povolené. Pokud možnost „Povolit komentář“ nevidíte, zak klikněte na šedý odkaz „Nastavení zobrazených informací“ (úplně nahoře na stránce) a tam zašktrtněte Komentáře.

5) Vložíme SEO informace – je nutné mít k tomu nainstalovaný plugin „SEO all it One“. Tyto informace jsou důležité, aby váš web byl k nalezení pro vyhledávače – Google, Seznam,…

6) Nastavíme další možnosti, které chceme – Autor článku atd.

7) Zvolíme „pozici“ – vravo ve sloupci je obdélník „Vlastnosti stránky“. Zde zvolíme, zda bude naše vytvořená stránka hlavním odkazem v menu na titulní straně, nebo pododkazem (počet hlavních odkazů v menu je omezen). Pokud je pododkazem, tak zvolíme její nadřazenou stránku. V Přehledu stránek v administraci pak takovou stránku vidíme s pomlčkou. 1 pomlčka = 1 Nadřazená stránka, 2 pomlčky =2 nadřazené stránky, atd. – takto vytváříme strom stránek a zpřehledňujeme menu.

Na obrázku vidíte stránku Fotogalerie (nemá žádnou nadřazenou stránku), a stránky 2010, 2011, které mají nadřazenou stránku Fotogalerii.

Zobrazení podřazených stránek v administraci

Takto se zobrazí podřazené stránky v menu. Vaše grafika to musí podporovat.

8) Publikujeme/uložíme koncept – Pokud jsme vše, co jsme chtěli, nastavili nebo vložili, tak můžeme stránku Publikovat – zvěřejnit stránku světu.

Publikování má více možností:

  1. Můžeme publikovat okamžitě – to je výchozí možnost po kliknutí na tlačítko „Publikovat“
  2. Uložíme stránku jako koncept – to znamená, že stránku vidíme v přehledu stránek, ale jinde vidět není. Znamená to, že na stránce se pracuje a její publikování (zveřejnění učiníme později)
  3. Publikujeme v určitý datum a čas – nad tlačítkem „Publikovat“ je malý obrázek Kalendáře, vedle nápis Okamžitě a odkaz Upravit. Klikneme na něj a nastavíme, ve který den, hodinu a minutu se má stránka zvěřejnit. Jde o časový automat. Tuto funkci publikování však využíváme spíše u příspěvků.
  4. Nastavíme viditelnost stránky – výchozí nastavení je veřejné. Dále je možné nastavit, že se stránka zobrazí pouze pod heslem. Poslední možností je viditelnost soukromá – to znamená, že stránku používám pro vnitřní potřeby systému (třeba si do ní ukládám texty). Takovou stránku vidí v administraci jen ten, kdo ji vytvořil a  administrátoři.

 

Ostatní práce se stránkami

Poslední informace pro práci se stránkami se týkají práce s již vytvořenými stránkami. V přehledu stránek (Stránky -> Přehled stránek) vidíme jednotlivé stránky pod sebou. V přehledu jsou zobrazeny základní informace (Název, Autor, Datum, Počet komentářů, atd.). Po najetí myší na řádek konkrétní stránky se vám zobrazí nabídka odkazů (ve výchozím nastavení to jsou tyto 4: Upravit | Rychlé úpravy | Odstranit | Zobrazit).  Odkazy mluví za sebe, co umožňují.

Jako úplně poslední je volitelná možnost seřazení stránek. Ve výchozím nastavení se stránky řadí podle abecedy. Když si nainstalujete plugin Page Order, tak v Administračním menu – „Stránky“, se zobrazí možnost „Pořadí stránek“. Zde pak jednoduše myší seřadíte stránky a uložíte.

Závěr

Na závěr bych jen dodal přání úspěšného plnění vašich stránek obsahem.

Své postřehy k článku přidávejte do komentářů níže – budu rád za zpětnou vazbu.